Administrator budynku Warszawa

Administrator budynku SOLIDIA - nasze standardy

Zarządzanie nieruchomościami to dziedzina, która wymaga ciągłego doskonalenia. Bardzo ważna jest znajomość aktualnych przepisów oraz umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców. Zarządzanie nieruchomościami to także nieustająca dbałość o komfort i bezpieczeństwo tych, którzy pokładają w nas zaufanie.

Jako zarządca nieruchomości zobowiązani jesteśmy do wykonywania czynności zawodowych, zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jesteśmy zobowiązani do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonujemy te czynności.

  • Utrzymujemy wysokiej jakości usługi zarządzania nieruchomościami, stale doskonalimy naszą kadrę pracowników, podnosząc ich zawodowe kwalifikacje w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych, księgowych, finansowych, podatkowych, technicznych i organizacyjnych.
Administrator budynku solidia

Administrator budynku SOLIDIA - profesjonalizm i doświadczenie

  • Zapewniamy pełne zaangażowanie w obsługę nieruchomości. Administrator przydzielony jest do każdego obsługiwanego budynku. Jego obowiązkiem jest m.in. kontrola pracy firm wykonujących usługi w obrębie nieruchomości Klienta oraz przyjmowanie i realizacja Państwa zgłoszeń dotyczących nieruchomości wspólnej. Na terenie dużych Wspólnot tworzymy punkt obsługi mieszkańców. Administrator budynku w wyznaczonych dniach i godzinach jest obecny na terenie nieruchomości.
  • Skrupulatnie prowadzimy ewidencję księgowo-finansową odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości oraz gromadzimy i  bezpiecznie przechowujemy wszystkie dokumenty w archiwum. Na życzenie klienta udostępniamy żądane dokumenty oraz udzielamy wyczerpujących informacji na temat zarządzanej nieruchomości. Racjonalnie gospodarujemy funduszami, zapewniając minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości.  Do obsługi każdej nieruchomości przydzielona jest doświadczona  księgowa dbająca o gospodarkę ekonomiczno-finansową Wspólnoty.
  • Dla komfortu naszych klientów korzystamy z nowoczesnego oprogramowania przeznaczonego do obsługi Wspólnot. Jego funkcjonalność pozwala na bieżąco zarządzać funduszami Wspólnoty, Właścicielom zaś umożliwia monitorowanie za pomocą internetu stanu indywidualnych rozliczeń oraz zapewnia dostęp do informacji księgowych Wspólnoty. Dzięki takim udogodnieniom każdy z właścicieli  może aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu wspólnoty. Jednocześnie pozostajemy wierni dobrym tradycjom bezpośrednich spotkań. Nasi pracownicy zawsze pozostają do dyspozycji osób, które nade wszystko przedkładają kontakt osobisty.
  • Stosowanie wewnętrznych procedur zapewnia szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów, a przekazywanie raportów z wykonanych działań umożliwia naszym klientom bycie na bieżąco ze wszystkim sprawami jakie mają miejsce w nieruchomości. Uzgodniony na etapie rozpoczynania współpracy sposób komunikacji i raportowania pozwala nam zapewnić optymalny poziom obsługi nieruchomości i pełną satysfakcję Klienta.
  • Niezwykle ważne dla nas jest poczucie odpowiedzialności. Zawsze dotrzymujemy ustalonych terminów. Na czas reali­zu­jemy zada­nia wyni­ka­jące z bez­po­śred­nich uzgod­nień jak i obo­wią­zu­ją­cych przepisów prawa.
  • Prowadzimy stałą współpracę ze sprawdzonymi partnerami na zasadzie usług kontraktowych, co pozwala Wspólnocie otrzymać wymierne korzyści finansowe w postaci atrakcyjnych cen na świadczone usług w zakresie m.in. ochrony, obsługi technicznej i sprzątania, przeglądów ogólnobudowlanych, kominiarskich, systemów przeciwpożarowych, ubezpieczenia budynku. Współpracujemy wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi partnerami, mającymi doświadczenie i cieszącymi się dobrą opinią wśród usługobiorców na rynku nieruchomości.
  • Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam dostrzec jak ważne jest odpowiednie dostosowanie ilości nieruchomości obsługiwanych przez zarządcę. Dzięki zachowaniu właściwej proporcji możemy zagwarantować Państwu najwyższy standard świadczonych usług ograniczając zarazem członkom wspólnoty konieczność wizyt w biurze administracji co jest równoważone częstą obecnością zarządcy na terenie wspólnoty.