fundusz remontowy warszawa

Czym jest fundusz remontowy? Wszystko, co musisz wiedzieć!

Utrzymanie czystości i prawidłowego stanu technicznego budynku mieszkalnego wymaga wspólnych nakładów finansowych wszystkich lokatorów. W tym artykule przedstawiamy, czym jest fundusz remontowy i odkrywamy wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej a wspólnocie

Wydatki na remonty obiektu czy bieżącą konserwację nieruchomości to aspekty, których finansowanie zabezpiecza fundusz remontowy. Służy on realizacji celów związanych z bieżącym utrzymaniem budynku zarówno w spółdzielni mieszkaniowej, jak i we wspólnocie mieszkaniowej. Jego funkcjonowanie regulują zapisy o kosztach zarządzania nieruchomością wspólną, które określa polskie prawo – dokładnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dystrybucja środków na fundusz remontowy różni się w zależności od tego, czy zarządza nimi wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia mieszkaniowa. W przypadku wspólnoty mieszkańców składki są przeznaczane na bieżące utrzymanie konkretnej nieruchomości, a także koszty związane z jej zarządem. Spółdzielnie mieszkaniowe to większe grupy lokatorów osiedli, gdzie przeznaczenie funduszu jest rozmyte pomiędzy wszystkie bloki lub obiekty.

Zobacz też: Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

spółdzielnia mieszkaniowa Warszawa

Czy fundusz remontowy jest obowiązkowy?

Osoby planujące zakup mieszkania często pytają, czy fundusz remontowy jest obowiązkowy. Polskie prawo nie reguluje obowiązku istnienia wspólnego budżetu na remonty i utrzymanie nieruchomości dla wspólnot lokatorów. Fundusz remontowy nie jest wymogiem prawnym i jego utworzenie leży w gestii właścicieli lokali. Jest on natomiast obowiązkowy w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, które muszą posiadać niezbędne zasoby na utrzymanie obiektu.

Fundusz remontowy – przepisy

Podstawa prawna, która pozwala utworzyć fundusz remontowy to ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami). Jakie aspekty zawierają przepisy dotyczące budżetu na remonty?

  • Określają obligatoryjność zaliczek na fundusz remontowy. Definiują one, iż decyzja o stworzeniu bazy kapitałowej na bieżące utrzymanie nieruchomości dotyczy każdego członka spółdzielni, bądź wspólnoty mieszkaniowej.
  • Przepisy mówią, iż wpłaty mogą pokrywać straty bilansowe wspólnoty, a same transze pieniężne wpłacane na fundusz remontowy są bezzwrotne. Zarząd nie musi ich zwracać na dowolne życzenie mieszkańców lub właścicieli lokali.
  • Dystrybucja i wydatkowanie środków budżetowych musi być zgodna z regulaminem wewnętrznym. Jego zapisy – tzw. zasady gospodarowania funduszem remontowym – muszą być zaakceptowane przez członków wspólnoty lub radę mieszkańców.

W każdym kolejnym roku kalendarzowym zarząd wspólnoty albo rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej powinny zaplanować budżet. Określa on przeznaczenie funduszu remontowego na dane prace związane z remontami i utrzymaniem w okresie 12 miesięcy.

Fundusz remontowy – stawki

Nie została ustalona odgórna stawka za fundusz remontowy. Polskie prawo nie przewiduje również konkretnych ograniczeń czy wytycznych w zakresie składki budżetowej na rzecz spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej. Kwoty są ustalane indywidualnie w każdej jednostce organizacyjnej. Zazwyczaj wysokość składki funduszu remontowego jest uzależniona od wielkości udziału lokatora w metrażu całego budynku.

Konkretna stawka jest określana w uchwale, nad którą głosują wszyscy uprawnieni mieszkańcy oraz członkowie zarządu. Przeciętna wysokość comiesięcznej wpłaty na fundusz remontowy w Polsce wynosi ok. 2-3 zł za metr kwadratowy powierzchni własnej lokatora. Co roku dochodzi do opcjonalnej waloryzacji stawek. Podwyżki są konieczne ze względu na inflację, która determinuje wzrost cen materiałów budowlanych czy usług konserwacyjnych.

fundusz remontowy

Fundusz remontowy – na co może być przeznaczony?

Pieniądze pobierane wraz z czynszem na rzecz bieżącego utrzymania nieruchomości mogą być wydatkowane na różne cele. Na co może być przeznaczony fundusz remontowy?

  • Realizację zadań remontowych: remont dachu, klatki schodowej, pomieszczeń piwnicznych czy infrastruktury osiedlowej lub przyległej do posesji.
  • Termomodernizację obiektu: instalację pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, wymianę drzwi i okien czy docieplenie ścian budynku mieszkalnego.
  • Wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, sanitarnej oraz wodnej wraz z montażem nowych wodomierzy.
  • Prace porządkowe: okresowe sprzątanie części wspólnych, utrzymanie czystości i estetyki terenów zielonych czy drobne prace konserwacyjne.
  • Zadania techniczne: renowację i naprawę windy, osuszanie fundamentów budynku, wymianę oświetlenia na energooszczędne lampy LED.

Członkowie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej mają prawo zgłaszania pod głosowanie własnych pomysłów dotyczących dystrybucji środków z funduszu remontowego.

Księgowanie funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej

Prawidłowe księgowanie funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej powinno być prowadzone odrębnie dla różnych nieruchomości. Każda z nich musi posiadać własną ewidencję: tabelę przychodów i kosztów oraz arkusz określający wpływy i wydatki z tytułu funduszu remontowego. Operacje winny być ujęte w odpowiednich księgach rachunkowych.

Ewidencja księgowa funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej

Podobnie jak w przypadku spółdzielni ważna jest poprawna ewidencja księgowa funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej. Wspólnoty lokatorskie nie są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Powinny jednak stworzyć i prowadzić rejestr operacji, który pozwoli uniknąć ewentualnych roszczeń mieszkańców w niejasnej sytuacji rozliczeń.

Jak odzyskać fundusz remontowy po sprzedaży mieszkania?

Nierzadko można spotkać się z pytaniem, jak odzyskać fundusz remontowy po sprzedaży mieszkania. Należy pamiętać, iż wszelkie składki wpłacone w danym roku na podstawie uchwalonych przez wspólnotę czy spółdzielnię uchwał są bezzwrotne. Organ ustanowiony przez mieszkańców nie ma obowiązku ich zwrotu, chyba że sam zadecyduje inaczej.

Solidia – profesjonalne zarządzanie funduszem remontowym w Warszawie

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami i budżetem wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. Jeżeli poszukujesz zaufanego partnera zarządzaniu funduszem remontowym i administracją budynku w Warszawie, to skontaktuj się z nami! Solidia pomoże Ci w kompleksowej obsłudze nieruchomości.