Obsługa techniczna nieruchomości Warszawa

Obsługa techniczna nieruchomości Warszawa

Prowadzimy odrębną usługę konserwacyjno-techniczną.
Zbudowaliśmy zespół specjalistów, którzy zapewniają wysoką jakość
świadczonych prac. Są to inżynierowie posiadający uprawnienia budowlane
różnych specjalności, pracownicy techniczni oraz serwis sprzątający.

Współpracę rozpoczynamy od audytu stanu technicznego nieruchomości.

Zapewniamy bieżący serwis i usuwanie awarii instalacji oraz urządzeń technicznych. Realizujemy planowane wymiany instalacji i remonty
niezbędne do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym od etapu
projektowego po odbiór techniczny. Dodatkowo przygotowujemy ekspertyzy wad fizycznych nieruchomości.

W ramach obsługi konserwacyjno-technicznej nieruchomości oferujemy m.in.:

 • ocenę stanu dokumentacji technicznej nieruchomości
 • konserwację
  instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej, wentylacyjnej,
  przeciwpożarowej, automatyki budynku, gazowej
 • przeglądy budowlane i okresowe kontrole instalacji
 • wykorzystanie skanerów termowizyjnych do diagnostyki budowlanej
 • konserwacja obiektów małej architektury, placów zabaw, dokonywanie obowiązkowych przeglądów
 • utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych
 • prace budowlane i ślusarskie