Zarządca nieruchomości Warszawa

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Do zakresu obowiązków zarządcy nieruchomości należy cały szereg wyspecjalizowanych zadań polegających na podejmowaniu lub wskazywaniu decyzji strategicznych dotyczących nieruchomości. Zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za racjonalne gospodarowanie nieruchomością i podejmowanie decyzji oraz czynności, które pozytywnie wpłyną na stan techniczny i gospodarkę ekonomiczno – finansową nieruchomości zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Zadania i czynności, do których może być zobowiązany zarządca to m.in.:

 • odpowiedzialność za zgodność funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa i ochrony środowiska, prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej;
 • ustalanie, zatwierdzanie lub monitorowanie przestrzegania zasad prowadzenia księgi rachunkowej; kontrola i zatwierdzanie przedkładanych właścicielowi sprawozdań finansowych;
 • reprezentowanie właściciela nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej we wszelkich sprawach związanych z nieruchomością przed różnymi instytucjami, obsługa wspólnot mieszkaniowych i zwoływanie zebrań mieszkańców;
 • zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi w tym dostawcami mediów, przedstawicielami przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, czy też z firmą ochraniającą obiekt;dbałość o porządek i czystość nieruchomości oraz jej otoczenia;
 •  utrzymanie prawidłowego stanu technicznego budynku, jego konserwacja, przeglądy techniczne, naprawy budynku oraz wykonywanie remontów;
 • opracowywanie, wdrażanie lub zatwierdzanie programu zabezpieczeń lub ochrony dla nieruchomości. Windykacja należności i nadzór nad windykacją zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi w tym dostawcami mediów, przedstawicielami przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, czy też z firmą ochraniającą obiekt;sądową.

Cechy dobrego zarządcy nieruchomości

Zarządca oprócz nadzorowania bieżącego stanu technicznego i obsługi nieruchomości powinien charakteryzować się stosowaniem standardów zawodowych, stałym doskonaleniem kwalifikacji, stosowaniem przepisów prawa, kierowaniem się zasadami etyki zawodowej i zasadą ochrony interesów osób na rzecz których wykonywane są czynności zarządzania.

Wszystkie te prace powinny być wykonywane ze szczególna starannością, dobrą organizacją pracy i wysokim profesjonalizmem.

 

Posiadamy duże doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i grono zadowolonych z naszych usług klientów co świadczy o naszym profesjonalnym i indywidualnym podejściu do każdego klienta. Dzięki doświadczeniu i wysokiej klasie specjalistów, fachowości, skuteczności w prowadzeniu działań administracyjnych, a przede wszystkim odpowiedzialności za powierzone nam mienie stworzyliśmy w pełni unikatową i zoptymalizowaną ofertę dla każdego rodzaju nieruchomości. Nasze indywidualne podejście to klucz do sprawnego zarządzania i obsługi nieruchomości.

Świadcząc kompleksowe usługi zarządzania całością procesów od opieki administracyjnej i prawnej, po prace konserwatorskie i podnoszenie wartości nieruchomości zbudowaliśmy markę, której zaufało wielu wymagających Klientów i ukształtowało naszą pozycję na rynku.

Opinie o Solidii

“Z firmą Solidia współpracujemy jako Zarząd Wspólnoty w Mińsku Mazowieckim. Nigdy nie miałyśmy żadnych problemów przy współpracy ( współpracujemy już prawie trzy lata) . Problemy wspólnoty rozwiązywane na bieżąco, kontakt bardzo dobry, bardzo duża wiedza merytoryczna i prawna, co szczególnie się liczy w nowym bloku, gdzie są problemy z developerem. Żadne pytanie nie zostaje bez odpowiedzi , a wręcz przeciwnie – dostajemy propozycje i pomysły co możemy jeszcze zrobić dla usprawnienia działania wspólnoty. Jeśli wspólnocie zależy na profesjonalnej obsłudze w ramach zarządzania nieruchomością to szczerze polecamy. Proces przejmowania wspólnoty od innego administratora przebiegł bardzo sprawnie.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Arleta Wojciechowska
Sylwia Tomkiewicz

“Od samego początku współpracy firma Solidia, pomaga Zarządowi Wspólnoty oraz z pełnym zaangażowaniem uczestniczy we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości. Zapewnia sprawną obsługę techniczną, administracyjną oraz finansowo-księgową. Wszystkie powierzone zadania są wykonywane niezwłocznie.

Stwierdzamy, że firma Solidia jest godnym polecenia partnerem.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Gierymskiego 12

“Współpraca z Panem Maciejem Witczakiem trwa od maja 2005 roku. Przez ten czas dał się poznać jako rzetelny administrator naszej nieruchomości.

Dzięki jego bogatemu doświadczeniu i posiadanej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami udało się nam wspólnie rozwiązać wiele skomplikowanych problemów. Przeprowadziliśmy kompleksową termomodernizację budynku, polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymieniliśmy instalację centralnego ogrzewania. Wymienione zostały również wszystkie pozostałe instalacje w budynku oraz winda.

Pan Witczak jest osobą kompetentną, cieszącą się zaufaniem mieszkańców naszego budynku. Jest kreatywny i wychodzi z wieloma inicjatywami w zakresie poprawy funkcjonowania nieruchomości, dzięki czemu udało nam się czasowo obniżyć koszty zarządzania nieruchomością wspólną.

Z całym przekonaniem polecamy innym Wspólnotom Mieszkaniowym usługi firmy Solidia.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Piwarskiego 1

“Niniejszym zaświadczam, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Konopacka 21 w Warszawie że firma: Solida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w wykonaniu umowy na administrowanie nieruchomością wspólną (umowa jest w trakcie wykonywania) świadczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej kompleksowe usługi, a w szczególności:

 • Zajmuje się prowadzeniem dokumentacji, w tym dokumentacji księgowej,
 • Przygotowuje pisma do różnych organów administracji,
 • Zajmuje się obsługą zgłoszeń
 • Wspiera zarząd w planowaniu i prowadzeniu inwestycji,
 • Zajmuje się innymi zleconymi sprawami przez zarząd
Zaświadczam jednocześnie, że usługi świadczone przez firmę Solidia sp. z o.o. sp. k. są świadczone należycie i jest to firma godna polecenia.”


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Konopacka 21 w Warszawie

Zarządzamy wieloma nieruchomościami na terenie Warszawy i okolic

W zakres naszej działalności wchodzi wiele usług obejmujących zarządzanie nieruchomościami na terenie Warszawy, poprzez administrację budynków mieszkalnych i obsługę wspólnot mieszkaniowych, przeglądy budynków, zarządzanie mieszkaniami na wynajem, pielęgnację terenów zielonych i utrzymanie czystości. Nasza praca jest oparta na wiedzy i wieloletnim doświadczenia z obsługi nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy i okolic.

Poprzez indywidualne podejście i dopasowanie naszej oferty do każdego klienta jak również dyspozycyjność i fachowość naszych pracowników dostarczamy usługi zgodne z Państwa oczekiwaniami. Nasz serwis administracyjny, zarządczy, konserwatorski, a także szeroki zakres ubezpieczeń i pomocy prawnej uczynił z nas skutecznego zarządcę i reprezentanta wspólnot mieszkaniowych. Nasze działania i szeroka oferta zapewniają także pełne bezpieczeństwo użytkowników danej nieruchomości.

Najważniejsze jest zadowolenie klienta

Firma Solidia pozyskała zadowolenie wielu klientów poprzez swój profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w administracji i zarządzaniu nieruchomościami. Wymagania klientów i zdobyte zaufanie jest efektem doskonałej organizacji, uczciwości, wiedzy oraz ciągłego doskonalenia się naszych współpracowników. Jakość i terminowość prowadzonych działań, dbanie o bezpieczeństwo i komfort klienta oraz umiejętność dotrzymywania zobowiązań przyczyniła się do zbudowania więzi opartej na zaufaniu. Są to efekty naszej pracy i zaangażowania całego zespołu współpracowników, budowania dobrych relacji i współpracy z klientami oraz partnerami biznesowymi. Ciągłe dążenie do rozwoju i podnoszenie swoich kwalifikacji ma na celu zdobycie dobrych relacji z klientem i utrzymanie zdobytego zaufania. Firma Solidia jest pewnym partnerem w biznesie na rynku nieruchomości, a nasze działania i wysokie standardy świadczenia usług przynoszą zadowolenie wszystkim klientom.

Skontaktuj się z nami