Obsługa prawna i finansowa nieruchomości

Każda nieruchomość, w której przynajmniej jeden lokal został wykupiony na własność, stanowi podstawę do zawiązania wspólnoty mieszkaniowej. Taki byt prawny jest narzucony odgórnie i żaden właściciel nie ma możliwości wypisania się z niego.

Często jednak członkowie wspólnoty nie mają czasu ani wiedzy niezbędnej do zarządzania obiektem – począwszy od aspektu administracyjnego, po gospodarczy, finansowy i prawny nieruchomości.

Wszędzie tam, gdzie brakuje umiejętności i doświadczeń z zakresu prawa, udziału w negocjacjach, postępowaniach administracyjnych, sprawach dotyczących procesu budowlanego lub własności nieruchomości z pomocą przychodzi nasza kancelaria.

Usługi, które oferujemy, to kompleksowa obsługa finansowo-prawna podmiotów z rynku nieruchomości. Zapewniamy prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty, sporządzanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy oraz prowadzenie rozliczeń zaliczek na media.

Oferujemy również ubezpieczenia budynków, wspólnot mieszkaniowych oraz członków zarządu. Wykonujemy audyty finansowo-prawne nieruchomości. Pracują dla nas doświadczeni specjaliści z dużą wiedzą i praktyką zawodową.

Profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna nieruchomości

Oferujemy doradztwo oraz wsparcie w opracowywaniu uchwał i regulaminów wspólnot mieszkaniowych. Do standardowo wykonywanych czynności zaliczają się analiza prawna i opiniowanie umów z usługodawcami oraz wykonawcami.

Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu zmian sposobu zarządu we wspólnotach, a także dochodzeniu roszczeń z zakresu rękojmi i gwarancji. Uczestniczyliśmy w wielu postępowaniach sądowych, komorniczych, egzekucyjnych oraz administracyjnych dotyczących nieruchomości. Częścią naszych usług jest reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej.

Profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna nieruchomości

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową wiąże się z podejmowaniem wielu decyzji – zarówno administracyjnych jak i finansowych. Obejmuje ono wydatki na budowę lub rozbudowę nieruchomości, przeprowadzenie robót instalacyjnych czy naprawczych i szereg działań realizowanych z uwzględnieniem interesów mieszkańców.

Również dochody z dzierżawy części terenu nieruchomości czy finansowanie transakcji nabycia usług (np. takich jak wywóz śmieci) wymagają odpowiedniego planowania i dokumentowania, uwzględniając w tym aspekt podatkowy. W każdym takim przypadku klient może skorzystać z naszej pomocy prawnej oraz doradczej.

W ramach obsługi finansowo-prawnej nieruchomości oferujemy m.in.

  • ocenę stanu dokumentacji finansowej nieruchomości pod względem kompletności, zgodności z przepisami prawa i aktualności,
  • obsługę finansową,
  • obsługę księgową,
  • obsługę prawną,
  • obsługę windykacji,
  • ubezpieczenia nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych i zarządu,
  • bieżące raportowanie zarządom wspólnoty,
  • audyt finansowo-prawny.

Do obowiązków zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy między innymi pobieranie zaliczek od właścicieli lokali oraz planowanie ich w budżecie, a następnie dokumentowanie.

Problemem są sytuacje, gdy pojedynczy właściciele mieszkań zalegają z opłatami, a wyegzekwowanie ich jest możliwe jedynie na drodze sądowej. W skład obsługi prawnej nieruchomości, którą zapewniamy, wchodzi również rozwiązywanie takich problemów.

Pomagamy przygotowywać wezwania dla dłużników i pozwy do sądu, możemy świadczyć usługi doradcze lub pośredniczyć pomiędzy naszymi klientami a wykonawcą inwestycji budowlanych.