Obsługa finansowo-prawna nieruchomości

Świadczymy kompleksową obsługę finansowo-prawną podmiotów z rynku nieruchomości. Zapewniamy prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty, sporządzanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, prowadzenie rozliczeń zaliczek na media.

Oferujemy również ubezpieczenia budynków, wspólnot mieszkaniowych oraz członków zarządu. Wykonujemy audyty finansowo-prawne nieruchomości. Pracują dla nas doświadczeni specjaliści z dużą wiedzą i praktyką zawodową.

Profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna nieruchomości

Oferujemy wsparcie w opracowywaniu uchwał i regulaminów wspólnot mieszkaniowych. Tworzymy analizy prawne i opiniujemy umowy z usługodawcami oraz wykonawcami. Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu zmian sposobu zarządu we wspólnotach, dochodzeniu roszczeń z zakresu rękojmi i gwarancji, w prowadzeniu postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz egzekucyjnych dotyczących nieruchomości.

W ramach obsługi finansowo-prawnej nieruchomości oferujemy m.in.

  • ocenę stanu dokumentacji finansowej nieruchomości pod względem kompletności, zgodności z przepisami prawa i aktualności
  • obsługę finansową
  • obsługę księgową
  • obsługę prawną
  • obsługę windykacji
  • ubezpieczenia nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych i zarządu
  • bieżące raportowanie zarządom wspólnoty
  • audyt finansowo-prawny