Nieruchomości

Umowa o zarządzanie nieruchomością - co powinna zawierać?

Umowa o zarządzanie nieruchomością – co powinna zawierać?

Umowa o zarządzanie nieruchomością stanowi fundament współpracy pomiędzy właścicielem a profesjonalnym zarządcą, określając ramy prawne, finansowe oraz operacyjne tego partnerstwa. W dokumencie tym zawarte są nie tylko obowiązki i uprawnienia obu stron, ale także szczegółowe wytyczne dotyczące zarządzania nieruchomością, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności i satysfakcjonującej współpracy. Aby umowa ta służyła zarówno interesom właściciela, …

Umowa o zarządzanie nieruchomością – co powinna zawierać? Read More »

fundusz remontowy warszawa

Czym jest fundusz remontowy? Wszystko, co musisz wiedzieć!

Utrzymanie czystości i prawidłowego stanu technicznego budynku mieszkalnego wymaga wspólnych nakładów finansowych wszystkich lokatorów. W tym artykule przedstawiamy, czym jest fundusz remontowy i odkrywamy wszystko, co musisz o nim wiedzieć! Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej a wspólnocie Wydatki na remonty obiektu czy bieżącą konserwację nieruchomości to aspekty, których finansowanie zabezpiecza fundusz remontowy. Służy on realizacji …

Czym jest fundusz remontowy? Wszystko, co musisz wiedzieć! Read More »

Korzystanie z części wspólnej nieruchomości - udzielanie zgody

Korzystanie z części wspólnej nieruchomości – udzielanie zgody

Opinia prawna dotycząca sposobu udzielania zgody na korzystanie z części wspólnych nieruchomości. Przedmiotem niniejszej opinii prawnej jest rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała wniosek od właściciela chcącego uzyskać zgodę na zajęcie części powierzchni patio przy swoim balkonie na lekką konstrukcję w postaci podestu i schodów. Czy w związku z powyższym Wspólnota Mieszkaniowa może wyrazić …

Korzystanie z części wspólnej nieruchomości – udzielanie zgody Read More »

Czym jest nieruchomość wspólna?

Czym jest nieruchomość wspólna?

Zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego nieruchomością może być część budynku trwale z gruntem związanego, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Tymi przepisami szczególnymi pozostaje min. ustawa o własności lokali gdyż w związku z jej treścią samodzielny lokal mieszkalny i lokal o innym przeznaczeniu, w tym wielostanowiskowy garaż, mogą stanowić …

Czym jest nieruchomość wspólna? Read More »

Wspólnota mieszkaniowa, a prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym

Wspólnota mieszkaniowa, a prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym

Czy wspólnota może zabronić prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym? Wspólnota mieszkaniowa nie jest uprawniona do podjęcia uchwały zakazującej prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym. Podkreślić trzeba, że orzecznictwo Sądu Najwyższego nie budzi w tej kwestii żadnych kontrowersji. W sprawie dotyczącej uchwały zakazującej prowadzenia w lokalu zakładu gastronomicznego, w wyroku z dnia 16 stycznia 2000 …

Wspólnota mieszkaniowa, a prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym Read More »